Sprzedawanie rękodzieła - aspekty prawne

Czym charakteryzuje się sprzedaż rękodzieła w internecie?

Z założenia jeśli decydujemy się na sprzedaż swoich prac mamy zamiar, by się nam to udało :-) Więc według Urzędu Skarbowego wykonujemy działalność zarobkową (= chcemy na tym zarobić, nie ważne czy to się udaje, dla US liczy się zamiar). Z reguły nie sprzedajemy tylko jednego wytworzonego przez nas przedmiotu, jest to więc sprzedaż/działalność powtarzalna wykonywana w sposób ciągły (tak, 2 razy to już powtórzenie i ciągłość). Dodatkowo jeśli sprzedajemy w internecie i wystawiamy swoje dzieła sztuki na allegro, tworzymy do tego celu bloga lub wystawiamy rzeczy w galerii internetowej jest to działalność przemyślana i zorganizowana.

Co to oznacza?

Wszystkie te pogrubione cechy to najprostsza charakterystyka działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą mamy prawny obowiązek zarejestrować w Urzędzie Gminy, Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz prowadzić księgowość (najłatwiej książka przychodów i rozchodów, zatrudnić księgową lub powierzyć księgowość biuru rachunkowemu). Dzięki temu otrzymujemy zaszczytny status legalnego PRZEDSIĘBIORCY, zgodnie z prawem płacimy podatek dochodowy i ewentualnie VAT (o sposoby opodatkowania zapytaj w US lub Gminy) i mamy święty spokój (dlaczego święty spokój? czytaj dalej).

Co grozi niezarejestowanym przedsiębiorcom?

Zaleznie od skali wykonywanej działalności:
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje karę grzywny do 5000 zł za m. in. niedopełnianie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, za zaniedbanie podobnych obowiązków w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne grozi z kolei kara grzywny w wysokości określonej w kodeksie wykroczeń.
- Co do podatków VAT i dochodowego oprócz jego zapłaty wraz z odsetkami (jeśli nie zbierałaś dowodów zakupu półfabrykatów, US nie uwzględni kosztów i policzy całość kwoty za którą sprzedałaś przedmiot jako dochód) wg. art. 54 kks "podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie" (w przypadku, gdy kwota podatku jest niewielka, sankcje mogą być łagodniejsze).


Bibliografia: 
http://gmina.wieszjak.pl/dzialalnosc-gospodarcza/252297,Czym-charakteryzuje-sie-dzialalnosc-gospodarcza.html 
http://www.biznes-it.eu/archives/108/ksiegowosc-dla-malej-firmy-jak-najkorzystniej/
http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-administracyjne/koncesje-i-zezwolenia/odpowiedzi/sankcje-za-dzialalnosc-w-szarej-strefie.html

Niniejszy wpis ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej w rozumieniu prawa - nie ponoszę odpowiedzialności za jego treść, czytasz i działasz na własną odpowiedzialność. Wpis został opracowany w ścisłym oparciu o bibliografię i może zawierać niepełne lub błędne informacje, w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą podatkowym.